Privacy Beleid

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
Voor vragen en opmerkingen over privacy binnen Widem Logistics kunt u een e-mail sturen naar: info@widem.eu.

Persoonsgegevens die Widem Logistics verwerkt
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden zijn naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Widem Logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze transport- en/of logistieke diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij ontvangen persoonsgegevens meestal om transport- of logistieke diensten voor een klant uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, behandelen wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en gebruiken wij deze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Widem Logistics mogelijk verwerkt om haar diensten te kunnen verlenen:

 • Verzendinginformatie (zoals naam, fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer, ontvangstbewijzen en verzendnummer).
 • Informatie van personen en zakelijke contacten (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer).
 • Accountgegevens (inclusief IP-adres) voor toegang tot delen van de Widem Logistics-website.
 • Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres bij contact via het contactformulier.
 • Gegevens voor zendingen waarbij autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming douane- en belasting- en veiligheidscontroles uitvoeren. Dit is wettelijk vereist en omvat: (naam en adres van afzender en ontvanger, omschrijving van goederen, aantal, gewicht en waarde van de zending).

Doeleinden waarvoor Widem Logistics persoonsgegevens verwerkt
Widem Logistics verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, voornamelijk verkregen van klanten, voor het leveren van logistieke en transportdiensten en het optimaliseren van haar bedrijfsvoering. De persoonsgegevens worden gebruikt voor logistieke en transportdiensten zoals:

 • Het ophalen, leveren en volgen van zendingen.
 • Het leveren van producten en diensten die op verzoek van klanten worden uitgevoerd (zoals logistieke diensten, supply chain management, multimodaal transport en douaneafhandeling).
 • Het bieden van klantenservice en het reageren op en communiceren met u over uw verzoeken, vragen en opmerkingen.
 • Het creëren en beheren van uw Widem Logistics-account.
 • Het verwerken en innen van betalingen.
 • Het afhandelen van claims met betrekking tot onze diensten.
 • Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze diensten en activiteiten (inclusief het ontwikkelen van nieuwe diensten, het beheren van onze communicatie en het bepalen van de effectiviteit van onze verkoop-, marketing- en advertentiecampagnes).

Delen van persoonsgegevens met derden
Widem Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Widem Logistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Widem Logistics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Widem Logistics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Cookiewetgeving (NL)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Widem Logistics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@widem.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Widem Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@widem.eu.