Duurzaam
ondernemen

Al jarenlang zet Widem Logistics zich in voor duurzaam ondernemen. We geloven dat het beste resultaat wordt bereikt door nauwe samenwerking met onze medewerkers, stakeholders, partners en overheden. Door samen milieuvriendelijke en strategische keuzes te maken, geven we een duurzame samenleving vorm.

Duurzaamheid binnen

Widem Logistics

Duurzame vloot en route
Elke niet gereden km is een gewonnen km. Daarom zetten we in op strategische locaties zodat goederen altijd dichtbij de eindklant opgeslagen worden. Zo worden de aanvoerroutes korter, de verzending sneller en de milieu-impact minder.

Daarnaast zetten we ook in op een duurzame eigen vloot (minimum EUR6) en trainen we onze chauffeurs in ecodriving. De elektrificatie van onze vloot is ook reeds gestart.

Duurzaam verpakken
Minder verpakkingsmateriaal gebruiken en zoveel mogelijk recycleren staat voorop. We werken actief samen met leveranciers en klanten om duurzame verpakkingsoplossingen in te zetten en verpakkingsmateriaal, zoals pallets en totes, te hergebruiken.

Duurzame gebouwen
Al onze nieuwe gebouwen zijn volgens de BREEAM-normen gebouwd. Zo zetten we in op een zonnepanelen op het dak, ledverlichting, vangen we regenwater op, hergebruiken we het water van onze wasstraat en installeren we warmtepompen om onze gebouwen te verwarmen.

Inzichten bieden over uitstoot
Low Carbon Logistics Services is een eigen Widem Logistics-initiatief om klanten inzicht te geven in hun uitstoot. Hierbij werken we met 3 pijlers:
inzicht en visibiliteit (rapportering over hoeveel uitstoot er is)
lage emissie transport (Widem biedt close to zero emitting transport) en
C02 reductie concept
(Widem Logistics analyseert de “as is” en doet aanbevelingen hoe het ecologischer kan).

Sociaal: medewerkers

staan centraal

We creëren een boeiende, gezonde en veilige werkomgeving waar medewerkers kansen krijgen, zichzelf kunnen zijn en blijven groeien. Dit doen we met aandacht voor onze interne cultuur, onze groeidoelen, diversiteit en inclusie. Het bewijs dat dit werkt is onze jaarlijkse tevredenheidsonderzoek, waaruit blijkt dat meer dan 80% van onze medewerkers tevreden is over Widem Logistics als werkgever.

Picking in magazijn van Widem Logistics - fulfilment

Duurzaam beleid

  • Wij handelen ethisch en integer: er is nultolerantie voor corruptie en omkoping.

  • Elke leverancier gaat akkoord met onze Code of Conduct, waarmee ze zich engageren om volgens dezelfde normen en waarden te handelen (vb. uitstootnormen).

  • Wij staan voor equal opportunity and equal pay. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht wat betreft loon voor werken.

Meer weten over ons
duurzaam beleid?

We vertellen u graag in geuren en kleuren over ons duurzaam beleid en onze plannen voor de komende jaren. Contacteer ons en we helpen je graag persoonlijk verder.

Neem contact op

Meer weten over ons
duurzaam beleid?

We vertellen u graag in geuren en kleuren over ons duurzaam beleid en onze plannen voor de komende jaren. Contacteer ons en we helpen je graag persoonlijk verder.

Neem contact op