Een bonded warehouse of douane-entrepot is een magazijn dat bedrijven gebruiken om goederen uit het buitenland op te slaan zonder dat zij de bijbehorende belastingen onmiddellijk hoeven te betalen. De belastingen worden pas geint vanaf dat de eindbestemming bepaald is en de goederen vertrekken.

In dit artikel leggen wij uit wat een bonded warehouse is en wat de voordelen ervan zijn.

Wat is een bonded warehouse?

De meest gebruikte definitie van een bonded warehouse/douane entrepot is een magazijn om goederen uit het buitenland te bewaren onder toezicht van de douaneautoriteiten. Gedurende de tijd dat de producten in het magazijn liggen, is de depothoudende onderneming vrijgesteld van de betaling van belastingen en rechten. Die moet ze pas betalen wanneer de goederen uiteindelijk naar hun eindbestemming worden gestuurd.

Invoerders die niet bederfbare goederen met een hoge waarde en een lage tot gemiddelde omloopsnelheid behandelen, maken bijvoorbeeld vaak gebruik van bonded warehouses omdat zij hierdoor de betaling van de rechten kunnen uitstellen tot de definitieve verzending van de goederen naar de eindbestemming.

Bonded warehouses worden ook vaak gebruikt door internationale handelsondernemingen (ook wel trading companies die in een bepaald gebied voorraden willen aanhouden om deze naar elders uit te voeren en ook in hetzelfde land op de markt te brengen). Dit is bv. het geval bij een onderneming die producten uit de Verenigde Staten opslaat in België en ze vervolgens vanuit België naar andere Europese landen verzendt.

Voordelen van een bonded warehouse?

Een van de belangrijkste voordelen is dat men geen belastingen en rechten moet betalen totdat de goederen het magazijn hebben verlaten. Dit betekent dat de betaling gelijktijdig met de eigenlijke verkoop kan plaatsvinden, zodat de onderneming geen belasting moet voorschieten.

Een ander voordeel is dat de goederen wettelijk gezien voor onbepaalde tijd in opslag kunnen blijven (met uitzondering natuurlijk van bederfelijke producten met een houdbaarheidsdatum). Betekent dit dan dat het bedrijf dat eigenaar is van de producten er geen toegang toe heeft tijdens de opslag? Helemaal niet. Hoewel de goederen onder toezicht staan, heeft men er toegang toe om bepaalde handelingen uit te voeren, zoals het opsmukken van de goederen of ze overbrengen naar een ander bonded warehouse.

Het is ook mogelijk om slechts een deel van de goederen in bewaring te nemen. Zo kunnen de producten geleidelijk worden verdeeld, afhankelijk van de vraag. De bijhorende taksen worden betaald op het ogenblik dat de goederen het magazijn verlaten en staan in verhouding tot het aantal uitgeslagen producten. Dit zorgt ervoor dat van zodra de belastingen moeten betaald worden, er ook inkomsten tegenover staan omdat de producten ook in verkoop/verkocht zijn.

Het gebruik van een bonded warehouse biedt ook voordelen wat betreft de snelheid van de levering. Bij verkoop verzenden de importbedrijven een product rechtstreeks vanuit het land van de verkoop, aangezien zij daar over voorraad beschikken. Dit verkort de levertijden. En dit zonder dat je als aanbieder zelf een magazijn in het land van verkoop moet hebben. Win-win!

Twee types van bonded warehouses

Er zijn twee types van bonded warehouses:

  • Particulier bonded warehouses: deze worden enkel gebruikt voor de gemachtigde persoon of onderneming. Enkel goederen die verband houden met hun activiteit worden er opgeslagen.
  • Publieke bonded warehouses: deze staan ter beschikking van privé-ondernemingen of de overheid. Alle bedrijven kunnen er gebruik van maken. Widem Logistics heeft de nodige vergunningen om publieke bonded warehouses te managen.

Ongeacht het type bonded warehouse is de functie ervan steeds hetzelfde: goederen voor onbepaalde tijd bewaren totdat zij een douanebestemming krijgen.

Kortom, een bonded warehouse is een magazijn voor de opslag van producten uit het buitenland dat wordt gebruikt door verschillende bedrijven uit allerhande sectoren die producten invoeren of hun goederen in andere landen verdelen. Het belangrijkste voordeel is duidelijk: de belastingen worden pas betaald nadat de goederen zijn verzonden.

Lees meer

Nood aan bonded warehouses?

Widen Logistics heeft meerdere bonded warehouses op het Europese vasteland. Contacteer ons voor meer informatie.
Lees meer